ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่331,033 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)
เมืองหลวงกรุงฮานอย (Hanoi)
เมืองสำคัญนครโฮจิมินห์ , ดานัง , เว้
ประชากร84.4 ล้านคน (2549)
ศาสนาพุทธ (มหายาน)ภาษาราชการ
ภาษาเวียดนามรูปแบบการปกครองระบอบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียวประมุขนายเหวียน มินห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet)
ประธานาธิบดีหัวหน้ารัฐบาลนายเหวียน เติน ซุง นายกรัฐมนตรี (Nguyen Tan Dung)เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นายหน่ง ดึ๊ก หมั่น (Nong Duc Manh)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฝ่าม ซา เคียม (Pham Gia Khiem) ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งด้วยรัฐบาลรัฐบาลแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและรับรองโดยสภาแห่งชาติ (National Assembly) วาระ 5 ปี


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ArrowHotPink1.gifArrowHotPink2.gif
60011.gif